Heb jij CP of ken je iemand met CP en wil je helpen de vereniging voor mensen met CP verder vorm te geven? Dan is dit je kans. We zijn op zoek naar versterking in ons bestuur.

CP Nederland

CP Nederland is de vereniging van en voor mensen met Cerebrale Parese. Eigen kracht en eigen keuzes staan bij CP Nederland centraal: iedereen met CP moet zijn eigen weg vinden en zijn eigen route in het leven bepalen. Het is daarom onze missie zo veel mogelijk bij te dragen aan eigen regie van mensen met CP. Omdat de rol van de ouders daarbij van wezenlijk belang is, is CP Nederland er vanzelfsprekend ook voor hen. CP Nederland heeft ongeveer 1.000 leden en is een jonge vereniging met ambitie. CP Nederland gaat samenwerkingen aan met organisaties die het leven van mensen met CP kunnen verbeteren. Denk hierbij aan onderzoeksorganisaties, zorgorganisaties en andere patiëntenverenigingen. Vanwege de aflopende termijn van onze huidige penningmeester zijn we op zoek naar een nieuwe bevlogen penningmeester, die zich in wil zetten voor onze achterban en zo zijn steentje wil bijdragen aan de ambities en plannen van CP Nederland.

Bestuur

Het bestuur van CP Nederland bestaat uit vijf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. We streven ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de achterban. Voor de uitvoerende zaken, zoals de  financiële- en de ledenadministratie, neemt CP Nederland diensten af van de Stichting Het Landelijk Bureau.

We vergaderen ongeveer een keer per 6 weken. Het dagelijks bestuur vergadert een keer per maand. De overleggen vinden grotendeels online plaats. Voor CP Nederland hanteren we als vuistregel een tijdsbesteding voor de vereniging van ongeveer 4 uur per week.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de vereniging. Hij/zij beheert de financiële positie van de vereniging en is verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van de begroting en het beoordelen van het financieel jaarverslag. Daarbij bewaakt de penningmeester de binnenkomende en uitgaande geldstromen.

De penningmeester informeert en adviseert het bestuur over het financieel beheer.

Wij bieden

 • De kans om je in te zetten voor mensen met CP;
 • De kans om te bouwen aan een vereniging met ambitie en ideeën;
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding;
 • Goede professionele ondersteuning;
 • Een interessante bestuursfunctie bij een boeiende vereniging!

Wij vragen

 • Financiële kennis en ervaring;
 • Boekhoudkundig inzicht;
 • Kennis/affiniteit van/met digitale boekhoud- en content management systemen (E-Captain);
 • Creatieve denkkracht en een hands-on mentaliteit ;
 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep;
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Initiatief kunnen nemen en een voortrekkersrol kunnen vervullen, met oog voor de leden;
 • Vrijwilligers mee kunnen nemen in de visie van de vereniging;
 • Integriteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Bij aanvaarding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen;
 • Lid zijn van CP Nederland dan wel lid worden van CP Nederland.

Meer informatie en reageren

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij de huidige penningmeester, Luit Rietema, [email protected] of 06 13 99 01 02.

Reacties (motivatiebrief en CV) mogen per mail gestuurd worden aan Marcel Wentink: [email protected], voor 17 december a.s.

Graag maken we kennis met je!

Bekijk ook onze uitnodiging op Youtube!