Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)  is onder meer verantwoordelijk voor re-integratie van mensen met een arbeidshandicap. Op de website UWV Perspectief staat informatie over solliciteren, vrijwilligerswerk, regelgeving en andere onderwerpen die met werk te maken hebben.

UWV Perspectief