Opvoeding en ouderschap spelen een belangrijke rol als het gaat om emotie en gedrag bij kinderen in het algemeen, maar zeker ook die met CP. Niet alleen omdat de start van het leven van een kind met CP vaak stressvol en soms traumatisch kan verlopen, ook omdat iedere nieuwe levensfase vraagt om een aanpassing.

Kritisch kijken naar overtuigingen en zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een kind stimuleren, zorgen voor meer adequaat gedrag en minder sociaal-emotionele problemen.