In de afgelopen maanden hebben we contact gehad met heel veel professionals en ervaringsdeskundigen die ons met hun kennis, kunde en openheid hebben weten te raken en soms ook te verbazen.

Wat we van tevoren al wel wisten en wat tijdens onze zoektocht naar antwoorden alleen maar meer bevestigd werd, was dat het gesprek over seks bij mensen met CP eigenlijk zelden of niet wordt gevoerd. Niet door jongeren of volwassenen; niet door professionals; niet in de media; niet in de spreekkamer en maar mondjesmaat in de huiskamer. Hier zijn uiteraard verschillende redenen voor, maar het neemt het taboe niet weg. Het neemt ook de vragen niet weg, noch de schuchterheid bij beide partijen of de drempel om erover te beginnen.

We hebben in dit boek geprobeerd om antwoorden te vinden op de vele vragen die in korte tijd op ons af kwamen. Het kan echter heel goed zijn dat we lang niet alle vragen die bij jullie spelen hebben kunnen beantwoorden. We hopen echter dat de informatie in dit boek de grootste zorgen heeft weggehaald, dat in elk geval een aantal vragen zijn beantwoord en het boek een ingang biedt om het gesprek aan te gaan. En het allerbelangrijkste: dat het je helpt om zelf op onderzoek uit gaan!