Dat er mogelijk sprake is van CP kan al binnen de eerste twee jaar vastgesteld worden. Over het algemeen stelt de kinderneuroloog samen met de revalidatiearts de diagnose.

Om de diagnose van CP vast te stellen kijkt de specialist naar:

  • uiterlijke kenmerken van het kind, zoals de motoriek en de spierspanning.
  • de voorgeschiedenis, zoals zwangerschap en de geboorte.
  • afbeeldingen die van de hersenen worden gemaakt met een echografieCT-scan of een MRI-scan.
  • de intelligentie van een kind om een eventuele achterstand in de geestelijke ontwikkeling te beoordelen. Hiervoor doet de specialist een aantal intelligentietests.

    Echografie

Echografie

Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven. Bij een pasgeborene kan met een echo schade aan de hersenen worden vastgesteld. Het kan ook voorkomen dat op een echo niets zichtbaar is, terwijl in een latere fase toch CP wordt vastgesteld.

CT-scan of MRI-scan

Hersenbeschadiging kan aangetoond worden met een CT-scan of een MRI-scan. Bij baby’s waarvan de fontanel (nog niet verbeende plek in de schedel van de baby) nog open is met een echo.

Het meest betrouwbare onderzoek om al dan niet aanwezige hersenschade vast teDe bewegingsstoornis die je kind met CP heeft, kan de ontwikkeling van motorische vaardigheden belemmeren. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium met het stimuleren van die vaardigheden te beginnen.

Vooral de periode tussen 0 en 7 jaar is erg belangrijk. In deze periode ontwikkelt je kind zich op motorisch gebied en zijn er een aantal ‘transitiemomenten’: rollen, kruipen / tijgeren, lopen, springen. Die ontwikkeling loopt door tot rond het 8e jaar. Daarna stabiliseert deze ontwikkeling.

Hier bespreken we verschillende aspecten van de mobiliteit: het bewegingsonderzoek, de complicaties en de behandeling.

Bewegingsonderzoek

In de babyfase van je kind worden gerichte observaties uitgevoerd. Jij hebt misschien al iets afwijkend in de bewegingen van je kind gezien, de kinderarts en de kinderfysiotherapeut kunnen met gericht bewegingsonderzoek vaststellen of er sprake is van afwijkende motoriek.

Of de oorzaak hiervan CP is en wat de ernst van de aandoening is, kan pas worden vastgesteld door een CT of MRI [link naar Wat is CP/Diagnose], een beeldvormend onderzoek door de neuroloog.

Als je kind iets ouder is, wordt heel gericht gekeken naar:

  • zitten
  • kruipen
  • lopen
  • gebruik van armen en benen

Als er op één of meerdere gebieden afwijkingen worden vastgesteld, kan er worden ingegrepen met bewegingstherapie [link naar behandeling] en eventueel hulpmiddelen [anker naar hulpmiddelen]. Behandeling is belangrijk om vergroeiingen en andere complicaties tegen te gaan.

Complicaties

Door motorische problemen kunnen op jonge én oudere leeftijd klachten en symptomen ontstaan in de spieren, gewrichten of het skelet. Klachten zijn vermoeidheid [anker], een contractuur [anker] (blijvende bewegingsbeperking van een gewricht), scoliose (verkromming van de rug) [anker], botbreuken [anker], heupdysplasie (groeistoornis van het heupgewricht) [anker] en pijn [anker].

Contracturen

Contracturen zijn blijvende bewegingsbeperkingen van gewrichten. Deze ontstaan doordat het gewricht langdurig en/of veelvuldig in een bepaalde stand gehouden wordt, vaak door spasticiteit. De spastische spieren van een gewricht trekken één kant op, vooral als de spieren die de tegengestelde beweging moeten maken verzwakt zijn. Als dit langer bestaat, treedt er ook nog een verkorting van de spier op.

Een van de meest voorkomende contracturen is het ontstaan van een spitsvoet. De voet staat in gestrekte stand met de teen naar beneden, zodat de voet niet meer plat op de grond gezet kan worden.

Ook gewrichten in de knieën, heupen en ellebogen kunnen vastgroeien. Met orthesen en spalken kan een contractuur worden voorkomen, maar soms is een operatie nodig.

Scoliose

Wanneer de spierspanning van beide kanten van de rug ongelijk is, kan de rug scheefgetrokken worden. Deze verkromming van de rug wordt scoliose genoemd. Kinderen met een scoliose kunnen minder goed zitten.
Een ernstige vorm van scoliose kan moeilijkheden met darmproblemen en ademhalen geven en dus gevaarlijk zijn, omdat de ribben de longen beknellen. Een operatie kan dan uitkomst bieden.

Heupdysplasie

Als een kind met CP moeite heeft met lopen, of niet tot lopen komt, kan de heupkom zich minder goed ontwikkelen. De heupkom wordt dan minder diep, waardoor de heupkop, het bovenste deel van het dijbeen, onvoldoende wordt vastgehouden in de heupkom. Dit heet heupdysplasie.

De heupkop van het dijbeen kan dan gemakkelijk uit de kom schieten (heupluxatie). Vooral kinderen met ernstige spasticiteit aan de benen, waardoor de benen tegen elkaar, of over elkaar heen gedrukt worden, hebben hier grote kans op. Dit is zeer pijnlijk en zorgt ervoor dat kinderen niet meer goed kunnen zitten.

Soms is het nodig om te opereren.

Botbreuken

Sommige kinderen hebben last van osteoporose. De botten zijn poreus en breken heel gemakkelijk. Dat is heel lastig, vooral bij mensen die zelf niet goed aan kunnen geven dat ze pijn hebben. Er wordt bij ernstig aangedane kinderen regelmatig een botdichtheidsscan gemaakt.

Behandeling

De behandeling van een motorisch beperking kan bestaan uit: fysiotherapie, bewegingsoefeningen, fitness, ergotherapie. Meer over behandelingen lees je in Behandelingen en therapieën. stellen is een MRI- scan vanaf de leeftijd van 2 jaar.