skip to Main Content

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)  is onder meer verantwoordelijk voor re-integratie van mensen met een arbeidshandicap. Op de website UWV Perspectief staat informatie over solliciteren, vrijwilligerswerk, regelgeving en andere onderwerpen die met werk te maken hebben.

UWV Perspectief

Back To Top