Naam: Vereniging Cerebrale Parese (statutaire naam) / CP Nederland

Contactgegevens: ga naar Contact

Bankrekeningnummer: NL69 ABNA 0837 2248 45

KvK nummer: 73574260

Fiscaal nummer (RSIN) nummer: 859584975

Missie en Visie: ga naar Missie en visie

Beleidsplan: CP Nederland beleid en strategie 2019-2021

Onze activiteiten: bekijk Wat doet CP Nederland

Bestuurssamenstelling: ga naar Bestuur

Beloningsbeleid: ga naar Beloningsbeleid

Jaaroverzichten:
Jaarverslag 2020 CP Nederland
Jaarrekening 2020 CP Nederland
Jaarverslag 2019 CP Nederland
Jaarrekening 2019 CP Nederland

Standaardformulier publicatieplicht ANBI