Houten, 9 september 2020

Beste leden,

Graag nodigen we alle leden van CP Nederland uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 september 2020. De ALV begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 11.30 uur. In verband met de maatregelen rond corona wordt deze ALV online georganiseerd.

Kandidaat-voorzitter Marieke van Driel

Tijdens deze ALV zal Marieke van Driel zich voorstellen. Een mooie gelegenheid om kort kennis te maken met de beoogd voorzitter van CP Nederland. Zij wordt tijdens deze ALV voorgedragen als de nieuwe voorzitter van CP Nederland. Jan-Hein Evers treedt af als voorzitter.

 

Aanmelden

Meld je voor 25 september aan via info@cpnederland.nl.

Als je niet aanwezig kunt zijn, maar wel de vergaderstukken wilt inzien dan kun je dit ook via bovengenoemd e-mailadres laten weten.

Praktisch

De ALV wordt gehouden via Microsoft Teams. Deelnemers ontvangen na aanmelding een inlogcode voor de online bijeenkomst en kunnen hiermee deelnemen aan de bijeenkomst. Je ontvangt de vergaderstukken binnenkort via e-mail.
Het is noodzakelijk om de app van MS Teams te downloaden op je desktop, laptop of smartphone, om tijdens de bijeenkomst gebruik te kunnen maken van de chat-functie; voor het stellen van vragen en om je stem uit te kunnen brengen.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar Marcel Wentink, secretaris CP Nederland, marcelwentink@gmail.com.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

 

Jan-Hein Evers
Voorzitter CP Nederland