Handige links:

Voeding

Beweging

Beweging en slaap

www.participaction.com/benefits-and-guidelines/early-years-0-to-4

Allerlei tips, info rond kinderen met een beperking

www.schouders.nl

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.

Handige boeken:

  • Slaap kindje slaap (Auteur Eduard Estivill) – een snelgids om je kind te leren slapen. Estivill’s methode gaat uit van de basisgedachte dat slapen een gewoonte is en vertelt in zijn beok hoe de gewoonte ‘slapen’ aangeleerd kan worden middels een stappenplan, adviezen en antwoorden op de meest gestelde vragen.
  • Slaapklets. Dagboek voor het slapengaan (Auteur: Michal Janssen) ) – een dagboek om voor het slapengaan de dag rustig door te nemen en gezellig af te sluiten. Samen napraten over belevenissen en gevoelens en nog even spelen voordat de nacht begint.
  • Tafelklets! Dagboek voor samen eten (Auteur: Michal Janssen) – een kletsboek voor kleine en grote eters. Een boek met vragen en opdrachten voor iedereen aan tafel over jouw dag en over het eten op je bord.