Beschadigde hersencellen zijn niet te herstellen. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk met de juiste behandeling te beginnen. Tijdens de behandeling van cerebrale parese (CP) worden lichamelijke functies zoveel mogelijk geoptimaliseerd en gestabiliseerd. Mensen hebben vele hersencellen, die gedeeltelijk de taak van beschadigde cellen zouden kunnen overnemen. De mate waarin verschilt per persoon.

Het is goed om te beseffen dat het hebben van CP niet alleen gezien mag worden als een medisch-technische puzzel. De emotionele en sociale ontwikkeling is even belangrijk als de lichamelijke. Daarover lees je meer op de pagina Emotie en gedrag.

Op deze pagina bespreken we de verschillende vormen van behandelingen en hulpmiddelen: