In de puberteit heeft jouw kind meer aandacht voor leeftijdsgenoten dan voor het gezin. Jongeren gaan zich losmaken van en kritisch kijken naar het gezin. Er kan dan een paradoxale situatie ontstaan: je kind wordt zelfstandiger, maar voor de dagelijkse verzorging is het afhankelijk van jou.

Ook in deze leeftijdscategorie zijn er meer vormen van onderwijsvoorzieningen:

• Regulier voortgezet onderwijs
• Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)