Skip to content

In de puberteit heeft jouw kind meer aandacht voor leeftijdsgenoten dan voor het gezin. Jongeren gaan zich losmaken van en kritisch kijken naar het gezin. Er kan dan een paradoxale situatie ontstaan: je kind wordt zelfstandiger, maar voor de dagelijkse verzorging is het afhankelijk van jou.

Ook in deze leeftijdscategorie zijn er meer vormen van onderwijsvoorzieningen:

• Regulier voortgezet onderwijs
• Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)

Back To Top