Skip to content

Woon je thuis en heb je vanwege je beperking langdurige zorg en ondersteuning nodig? Dan bestaan er in de Nederlandse wetgeving drie soorten zorg; maatschappelijke ondersteuning, verpleging en verzorging thuis en langdurige intensieve zorg. Iedere soort zorg heeft een eigen loket.

Het juiste loket
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB)
Hulpmiddelen
Meer lezen

Het juiste loket

Meestal krijg je geen zorg uit verschillende wetten tegelijk. Daarom is het handig dat je via onafhankelijk informatie- en adviespunt Het Juiste Loket uit kunt zoeken bij welk loket je moet zijn. Je kunt er terecht met vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bij je aanvraag om hulp of vergoeding is de kans op succes het grootst als je je aanvraag goed onderbouwt. Het helpt als je bij je aanvraag laat zien dat je eerst goed nagedacht hebt of er misschien andere oplossingen mogelijk waren. Het is ook handig om vooraf zelf een uitgebreid dagjournaal te maken. Je schrijft enkele dagen of een week alles op waar je tegenaan loopt en hoeveel tijd het je allemaal kost. Deze informatie helpt je om je aanvraag goed te beargumenteren. Laat overigens de moed niet zakken als je een afwijzing krijgt. Ga altijd in bezwaar. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft je een indicatie als je in aanmerking komt voor ondersteuning.

Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is belangrijk om aanvragen en formulieren goed in te vullen. Wanneer je iets niet goed verwoordt kan dat leiden tot een afwijzing van je aanvraag. Voor nieuwkomers is het extra moeilijk om alle regels en wegen te kennen. Vind je het lastig om goed onder woorden te brengen wat je kunt en wilt, waar je hulp bij nodig hebt en wat belangrijk voor je is? Als je een WLZ-indicatie hebt kun je gratis hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Die heeft een uitgebreide kennis van wetten en regels, denkt mee vanuit jouw belang, geeft informatie en helpt je om zorg en ondersteuning te regelen. Je vindt een onafhankelijke cliëntondersteuner via MEE of het Adviespunt Zorgbelang.

Naar boven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

(Foto: Joost Ooijman)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om mensen zoveel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen als ze hulp nodig hebben. Je kunt zorg en ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van de gemeente waar je woont. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, een aangepaste fiets of auto, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en woningaanpassingen.

Vraag je om aanpassing van je woning dan kan de gemeente een expertisebureau inschakelen voor de beoordeling. Een verhuizing of woningaanpassing kan erg lang duren dus begin op tijd! Goed om te weten: Pas niet eerst zelf je huis aan om vervolgens achteraf een vergoeding voor de aanpassingen aan te vragen. Veel gemeentes zullen dan je aanvraag afwijzen. En ga je verhuizen terwijl je al een aangepaste woonvoorziening hebt gekregen? Informeer je vooraf goed want je loopt de kans dat die woonvoorziening niet nogmaals wordt verstrekt.

Op het moment dat je ondersteuning of hulpmiddelen aanvraagt kun je een afspraak maken voor een ‘keukentafelgesprek’. Dit is een persoonlijk gesprek met een ambtenaar van de gemeente dat gaat over je situatie en waar je ondersteuning bij nodig hebt. De belangrijkste vragen die je in dit gesprek kunt verwachten zijn:

  • heb je mensen in je omgeving die je zouden kunnen helpen
  • kun je gebruikmaken van algemene voorzieningen in je gemeente
  • kan een Wmo-voorziening jouw probleem oplossen

Kom je in aanmerking voor de aangevraagde ondersteuning dan kun je kiezen uit een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Ook voor een herindicatie als je al een indicatie of hulpmiddel hebt kan de gemeente een afspraak maken voor een keukentafelgesprek.

Het is verstandig om een keukentafelgesprek goed voor te bereiden. Patiëntenfederatie Nederland heeft een serie tips voor je op een rijtje gezet.

Gehandicaptenparkeerkaart

Bij het Wmo-loket van je gemeente kun je een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Na een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of je aan de voorwaarden voldoet. Waar je precies mag parkeren met deze kaart en of je parkeergeld betaalt kan per gemeente verschillen. Meer specifieke informatie over het aanvragen van en parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart vind je bij ons thema over mobiliteit.

Naar boven

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Heb je vanwege ziekte of je lichamelijke beperking verpleging en verzorging thuis nodig dan kun je wijkverpleging vergoed krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (basisverzekering). Daaronder valt bijvoorbeeld ook hulp bij het douchen, scheren of aankleden. Je kunt deze hulp zonder verwijzing van je huisarts aanvragen via een thuiszorgorganisatie en er geldt geen eigen risico. Een wijkverpleegkundige zal met je bespreken welke zorg je precies nodig hebt en wie die zorg gaat leveren.

Heb je hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging en verzorging dan kun je die vergoed krijgen vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Denk aan een voedingspomp, vernevelaar, hooglaagbed of een aangepaste eetkamerstoel. Voor andere hulpmiddelen kun je terecht bij je gemeente.

Het kan soms verstandig zijn om naast je basisverzekering een aanvullende verzekering af te sluiten. Bekijk eerst kritisch of dit in jouw situatie kan en ook of het financieel voordeliger is.

Naar boven

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige Zorg gaat over zware, intensieve 24-uurszorg. Deze zorg wordt ook in je thuissituatie geleverd als je daarmee gezond en veilig thuis kunt blijven wonen. De Wlz vergoedt onder andere ADL-assistentie en gespecialiseerde (dag)behandeling. Kern van de wet is dat je vanwege je ziekte of beperking blijvend permanent toezicht of nabijheid nodig hebt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of dat zo is. Het Zorgkantoor bespreekt de mogelijkheden met je en regelt dat je de juiste langdurige zorg krijgt.

Naar boven

Zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB)

Heb je een zorgindicatie dan kun je kiezen of je de zorg in natura (ZIN) wilt ontvangen of via een persoonsgebonden budget (PGB). Bij ZIN bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar op welke zorg je recht hebt en hoe je die krijgt. Het voordeel daarvan is dat je zelf niets hoeft te regelen, het nadeel is dat je zelf minder invloed hebt op wie je zorgverlener wordt.

Kies je voor een PGB dan zoek je zelf je zorgverleners, sluit je een contract af en zorg je voor de betaling en bijbehorende administratie. Het voordeel van een PGB is dus dat je zelf je zorgverlener kunt kiezen. Het nadeel is dat je er een behoorlijke administratie bij krijgt. Dat vraagt kennis en tijd, daarom moet je vooraf kunnen aantonen dat je om kunt gaan met een PGB. Twijfel je over wat het beste bij je past? De PGB-test helpt je om een goede keuze te maken.

Je kunt een PGB voor Wlz-zorg laten omzetten in ZIN en in sommige situaties kan dat ook andersom. Informeer ernaar bij je zorgkantoor. Soms is een combinatie van ZIN en PGB ook mogelijk.

PGB aanvragen

Voor algemene informatie, advies, ondersteuning, training en voorlichting over het PGB kun je terecht bij Per Saldo, de landelijke vereniging voor mensen met een PGB. Als je lid bent krijg je persoonlijk advies.

Voordat je een PGB aanvraagt is het handig om een persoonlijk plan te maken waarbij je nadenkt over je beperkingen en de zorg die je nodig hebt. Per Saldo heeft daar een handig formulier voor ontwikkeld. De volgende stap is de aanvraag van je PGB. Voor iedere zorgwet is er een ander loket, check daarom vooraf waar je moet zijn en hoe je je PGB kunt aanvragen.

Naar boven

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zorgen ervoor dat bepaalde handelingen of activiteiten (weer) mogelijk worden of je gemakkelijker afgaan. Op de hulpmiddelenwijzer van Vilans vind je onafhankelijke informatie over hulpmiddelen en zorgtechnologie. Op deze website staat ook waar je het hulpmiddel kunt aanvragen en of het mogelijk wordt vergoed.

Zoek je praktische informatie van andere hulpmiddelengebruikers? Kijk dan eens op de website van Scouters. Daar delen mensen met een beperking, mantelzorgers en professionals oplossingen, informatie, ervaringen en onafhankelijk advies over (innovatieve) hulpmiddelen.

 

 

Mobiele telefoons worden steeds toegankelijker voor mensen met een beperking. Via deze twee linkjes vind je verschillende visuele en auditieve hulpfuncties  die jou kunnen helpen bij het optimaliseren van je mobiele telefoongebruik.
Voor Android
Voor iOs
Hier worden verschillende toegankelijkheidsfuncties uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan manieren om een smartphone met je stem te bedienen of tekst te laten oplezen. Op deze manier kan iedereen met CP, ongeacht de mate van beperking, zorgeloos en optimaal  gebruik maken van zijn of haar smartphone.

Naar boven

Sporthulpmiddelen

Er bestaan speciale hulpmiddelen om te kunnen sporten. Op het platform Uniek Sporten Hulpmiddelen krijg je advies over het juiste hulpmiddel, de aanvraag en de financiële afhandeling. Daarnaast is het mogelijk om een sport uit te proberen met een geleend hulpmiddel.

Naar boven

Vergoeding hulpmiddelen

Via de keuzehulp vergoedingen vind je eenvoudig of je een hulpmiddel vergoed kunt krijgen en waar je dat moet aanvragen.

Naar boven

Maak een plan B

Een langdurige beperking vraagt veel van je lichaam en veerkracht. Daarom is het goed om iedere twee tot vier jaar vooruit te kijken en na te denken over wat je gaat doen bij plotselinge veranderingen in je situatie. Daarmee zie je de realiteit onder ogen en ben je beter voorbereid op het ouder worden met je beperking. Dat geeft rust.

Praktische tips

In het boekje ‘Ouder worden met cerebrale parese’ vind je waardevolle tips en adviezen over ouder worden met een langdurige beperking.

De module ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking’ van Free Learning. maakt je bewust van de gevolgen van het ouder worden en geeft je handvatten om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Naar boven

Zorgkwaliteit

Heb je vragen of klachten over de zorg dan kun je voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij het Adviespunt Zorgbelang. Zij komen op voor de belangen van zorggebruikers. Doel is om samen de zorg te verbeteren.

Naar boven

Meer lezen

Marieke

Marieke heeft CP en kan weer buiten sporten dankzij een geleend sporthulpmiddel.

Robbert

Bekijk het filmpje van Robbert. Hij heeft CP en een plan B voor als hij ouder wordt. ‘Je moet proberen te handelen voordat je dingen overkomen.’

Naar boven

Back To Top