Skip to content

In het algemeen kun je zeggen dat hoe minder mobiel je kind is, hoe minder energie nodig is om te kunnen functioneren. Toch spelen veel factoren hierbij een rol, zoals de ernst van de spasticiteit en dyskinesie, maar bijvoorbeeld ook het effect van epileptische aanvallen. Omdat dit zo ingewikkeld is, kan de (kinder)diëtist het beste bepalen hoeveel energie je kind nodig heeft. Zij/hij zal hierbij bijvoorbeeld een voedingsdagboekje gebruiken en daarmee berekenen hoeveel energie je kind ongeveer gebruikt en nodig heeft.

Zij/hij zal je praktische adviezen geven hoe je met aanvullende voeding ervoor kunt zorgen dat je kind toch alle voedingsstoffen binnenkrijgt die nodig zijn voor een gezond gewicht. Lees meer over wat de (kinder)diëtist kan betekenen [hyperlink naar H 4, Wat is de rol van de (kinder)diëtist]

Back To Top