Skip to content

School en studie vragen om een tijdige en goede voorbereiding als je CP hebt. Ongeacht de opleiding die je kiest, begin op tijd met het regelen van financiering, hulpmiddelen en aanpassingen. Bespreek met de opleiding wat je nodig hebt en wat zij je kunnen bieden.

Trajecten expertisecentra speciaal onderwijs
MBO beroepsopleiding
HBO en universiteit
Voorzieningen en regelgeving in het onderwijs
Meer lezen
Ervaringsverhalen

Trajecten expertisecentra speciaal onderwijs

Expertisecentra en speciale begeleiding

Expertisecentra voor speciaal onderwijs bieden je afgebakende trajecten bij stages en de overstap naar een vervolgopleiding. Zo’n traject moet door de school worden aangevraagd. Soms kun je door je beperking niet altijd het volledige onderwijsprogramma volgen van het vmbo, havo of vwo. Aangepaste lestijd of een jaar extra kunnen je helpen om een vervolgopleiding te kunnen doen. Het expertisecentrum ondersteunt je bij loopbaanoriëntatie en de overstap naar vervolgonderwijs. Daarbij kijken ze naar je mate van zelfstandigheid en of je extra begeleiding nodig hebt. Het expertisecentrum vraagt waarom je kiest voor een opleiding, wat je nodig denkt te hebben en zorgt voor een warme overdracht.

Dagbesteding en werk

Expertisecentra begeleiden ook stages en uitstroom naar dagbesteding en (beschut) werk. Als je na het Voortgezet Speciaal Onderwijs uitstroomt naar dagbesteding helpt het centrum je bij het aanvragen van een Wajong-uitkering of de aanvraag van financiering van de dagbesteding via de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze werken samen met werkbedrijven waar beschut werk wordt gedaan zoals gestructureerd werk met veel begeleiding. Kun je naar regulier werk uitstromen maar heb je geen diploma? Dan krijg je jobcoaching.

Naar boven

MBO beroepsopleiding

Hoe kies je een passende beroepsopleiding?

foto van meisjes bezig aan een werkstuk

Een beroepsopleiding kiezen kan best lastig zijn als je CP hebt want ieder beroep en dus ook elke beroepsopleiding vraagt specifieke vaardigheden. Vooraf kun je niet altijd goed inschatten of je door je beperking deze specifieke vaardigheden wel kunt uitvoeren. Hier vind je tips en adviezen bij de keuze van een MBO-opleiding die aansluit bij jouw mogelijkheden en beperkingen.

Algemene tips

De regio Haaglanden ontwikkelde een website om jongeren te ondersteunen bij het kiezen van een passende opleiding. Ook als je buiten deze regio woont kun je hier veel aan hebben.
Algemene tips:

Specifieke tips bij CP

omslag brochure ik heb cp lightSpeciaal voor jongeren met ‘CP light’ is deze informatieve brochure ontwikkeld inclusief tips om in gesprek te gaan met school of je werkplek. Je kunt de informatie ook gebruiken als je een ernstiger vorm van CP hebt. Download dit stappenplan om de belangrijke zaken op een rijtje te zetten en uit te komen bij de opleiding of baan die bij jou past.

Een goede voorbereiding voorkomt stress

Regel voordat je aan een opleiding begint alles rondom zorg- en studie aanpassingen. Daarmee voorkom je onnodige stress.

  • Vraag bij open dagen of audities naar de ondersteuningsmogelijkheden bij gezondheidsproblemen of een functiebeperking
  • Vraag studenten in een vergelijkbare situatie wat je moet regelen om alle studieonderdelen te kunnen volgen
  • Maak zo snel mogelijk een afspraak met de decaan om de aanpassingen te regelen die je nodig hebt
  • Overleg met de decaan of je de klas over je beperking wilt informeren en of je studiegenoten om hulp wil vragen als dat nodig is
  • Vraag voor de introductieweek om begeleiding of een maatje
  • Denk na over vervoer van en naar school en zorg van tevoren voor een nieuwe woning als dat nodig is
  • Bij verhuizing moeten alle aanpassingen klaar zijn voordat je studie begint. Lukt dat niet dan is langer bij je ouders blijven wonen mogelijk verstandiger
  • Informeer docenten over je beperking zodat ze weten dat je een handicap hebt en je kunnen begeleiden

Financiering en faciliteiten

foto van vallende euro'sOp de website ‘MBO toegankelijk’ vind je als (aankomend) mbo’er met een functiebeperking of ondersteuningsvraag gerichte informatie over beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen. Als je door je beperking studievertraging oploopt of van opleiding moet veranderen heb je soms recht op extra studiefinanciering. Een overzicht van de mogelijkheden staat op deze website van de Rijksoverheid. Voor algemene vragen over en het aanvragen van studiefinanciering kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO.

Mogelijke aanpassingen

Je fysieke beperking kan je tijdens je studie belemmeren. Op de website MBO toegankelijk vind je een overzicht van belemmeringen en de mogelijke aanpassing en ondersteuning die daarvoor beschikbaar is.

Beroepsopleiding op maat

Soms heb je speciale begeleiding nodig om de juiste beroepskeuze of baan te vinden. Het REA College kan je daarbij op verschillende locaties in Nederland helpen.

Stage en werk

Als je CP hebt kunnen ook stage en werk allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om minder uren per week stage te lopen, of je een voorziening kunt aanvragen voor een stageplek of werkplek en of een betaalde stage invloed heeft op je Wajong uitkering. Een antwoord op al deze vragen vind je in dit overzicht van veel gestelde vragen over stage en begeleiding naar werk.

Je eerste baan

Emma at work’ zoekt samen met jou uit wat je beperkingen en mogelijkheden zijn. Daarnaast kunnen ze je helpen bij het vinden van een stage of een baan met begeleiding, coaching en vacatures.  

Naar boven

HBO en universiteit

Oriënteren en voorbereiden

afbeelding van studenten in collegezaalHeb je CP en twijfel je of je kan studeren aan HBO of universiteit? Check dan voor al je vragen en twijfels de website van Wiel&Deal. Studeren vraagt in ieder geval om een goede voorbereiding op alles wat daarbij komt kijken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning om te kunnen leren zonder belemmeringen. Op de checklist ‘Ik wil gaan studeren’ vind je wat je allemaal moet regelen voordat je gaat studeren. We kunnen ons voorstellen dat je allerlei vragen hebt, bijvoorbeeld over rechten en financiën, aanpassingen en begeleiding van studenten. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) heeft een handig overzicht gemaakt van veel gestelde vragen. 

Financiering en faciliteiten

Begin met de handige factsheet ‘Financieel slim studeren met een beperking’  zodra je de financiering van je opleiding of studie gaat regelen. Op deze pagina van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) vind je een mooi overzicht van veel gestelde vragen bij rechten en financiën. Als je door je beperking studievertraging oploopt of van opleiding moet veranderen heb je soms recht op extra studiefinanciering. Een overzicht van de mogelijkheden staat op deze website van de Rijksoverheid. Voor algemene vragen over en het aanvragen van studiefinanciering kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO.

Voor ouders

logo Wiel&DealWiel&Deal biedt informatie en ondersteuning aan ouders die zich afvragen of hun kind kan studeren en wat daar dan allemaal bij komt kijken. Voor ouders kan het best lastig zijn om hun kind los te laten. Is je kind klaar om te gaan studeren? In deze checklist (wielendeal.nl) staat waar je allemaal aan moet denken als je kind met een lichamelijke beperking kiest voor het studentenleven.

Je eerste baan

Stichting SWOM begeleidt jonge professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie die past bij jouw talenten en kwaliteiten. Er zijn meer organisaties die jongeren met een beperking ondersteunen bij het vinden van een baan of stage. Neem daarvoor contact op met Wiel&Deal, zij kunnen je doorverwijzen.

Naar boven

Voorzieningen en regelgeving in het onderwijs

Als je een beperking hebt en studeert kun je gebruikmaken van regelingen vanuit gemeente, UWV en WMO. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste auto, een programma voor leesondersteuning of orthopedische werkschoenen. Als je ergens gebruik van kunt maken neem dan altijd eerst contact op voordat je zelf iets aanschaft. Achteraf vergoeden doen instanties namelijk meestal niet.

Zorg en voorzieningen

Een handige routewijzer naar zorg en ondersteuning vind je via de ‘Regelhulp’ van het ministerie van VWS. Mogelijke voorzieningen via het UWV staan op deze pagina. 

Naar boven

Meer lezen

Hoe kies ik een passende beroepsopleiding?

Lees in de brochure ‘Ik heb CP Light’ hoe je een passende beroepsopleiding kiest.

Contact met andere studenten met een beperking

Limitless wordt gerund door studenten met een functiebeperking en zet zich in voor studenten met een beperking aan de Hogeschool van Amsterdam.

foto van collegezaalOnline community studenten met een beperking

Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs lanceerde in mei 2021 deze online community voor studenten met een beperking of een ondersteuningsvraag.

Contactpersonen voor MBO en voor HBO

Op alle onderwijsinstellingen voor MBO en HBO zijn contactpersonen aangesteld waarbij je kunt aangeven dat je extra ondersteuning nodig hebt.

Expertisecentrum ‘Handicap + studie’

Dit expertisecentrum voor onderwijs en handicap stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina een overzicht van de mogelijkheden per universiteit om te studeren met een beperking.  

Naar boven

Ervaringsverhalen

Thomas Jansen

Thomas Jansen volgt het laatste jaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk aan het Deltion College. Met zijn functiebeperking heeft hij meer tijd nodig bij het maken van lesopdrachten en toetsen. Lees zijn verhaal op de website ecio.nl.

Emma Verbakel

Emma Verbakel volgt als tweedejaarsstudent de opleiding Biologisch medisch analist aan het Summa College. Emma heeft het Ehlers Danlos Syndroom en ADHD. Hierdoor is ze rolstoelafhankelijk, sneller vermoeid en ervaart concentratieproblemen. Lees meer op de website ecio.nl

Naar boven

Back To Top