Skip to content

Een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog kan kinderen en ouders ondersteunen bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.

Ook als ouder kun je ondersteuning krijgen bij de opvoeding van je kind. Dit alles om ervoor te zorgen dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkelt en om leert gaan met de grenzen en wensen van zichzelf en anderen. Maar ook om jou als ouder inzicht te geven in hoe jij als ouder handelt en welke factoren van invloed kunnen zijn op de opvoeding van je kind.

Mogelijke ingangen hierbij zijn speltherapie, aanpassingen aan de fysieke omgeving van je kind om zelfstandiger te functioneren, gesprekstherapie, gedragstherapie, drama- of muziektherapie.

Meer over de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met CP, is te lezen in Gedrag en emotie bij kinderen met cerebrale parese (2012).

Voor meer vragen over gedrag en emotie verwijzen wij naar MEECentrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of , als dat nodig is, de GG&GD in uw woonplaats of regio.

Back To Top