Jan-Hein Evers – voorzitter

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik heb ervaren dat mensen met cerebrale parese (CP) ontzettend veel kunnen realiseren en tot grote hoogte kunnen presteren. Dat brengen ze met een grote wilskracht tot stand. Maar hiervoor is wel ondersteuning, hulp en aanmoediging nodig: structureel of incidenteel. Deze ondersteuning aan mensen met CP hoeft lang niet altijd door professionals gegeven te worden. De directe omgeving speelt hier juist een heel belangrijke rol in. En vergeet niet de rol van peergroepen, denk aan CP sportteams, waar je als dat even nodig is met elkaar kunt praten over het (leren) leven met CP. Tenslotte, wil ik de betekenis van wetenschappelijk onderzoek en de communicatie over CP zeker niet vergeten. Ik heb er erg veel zin in om een bijdrage te leveren aan al deze belangrijke punten!

Luit Rietema – penningmeester

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik als vader van een dochter met CP graag iets wil betekenen voor mensen met CP, zoals meedenken over goed onderzoek, goede revalidatiemogelijkheden, goede hulpmiddelen en goede toegang tot zorg en ondersteuning.

Marcel Wentink – secretaris

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan de CP vereniging. Samen met de andere bestuursleden en de leden van de vereniging hoop ik op een bloeiende vereniging. Ik zal er in ieder geval mijn uiterste best voor doen!

Laurens Rijpstra – bestuurslid

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik graag m’n steentje wil bijdragen aan goede zorg voor mensen met CP!

Mark Homan – bestuurslid

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik mijn bestuurlijke kwaliteiten wil inzetten om de belangen van mensen met cerebrale parese in de maatschappij te behartigen.