Bestuursleden
Overzicht hoofd en nevenfuncties bestuur CP Nederland
Profielschetsen bestuursleden vereniging CP Nederland

Bestuursleden

Marieke van Driel – voorzitter

Ik wil mijn kennis, ervaring en vaardigheden graag inzetten voor mensen met CP. Ik wil voor mensen met CP een vuist maken en ik wil voor hen een stem zijn. Lees ook het interview met Marieke van Driel op deze site.

Luit Rietema – penningmeester

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik als vader van een dochter met CP graag iets wil betekenen voor mensen met CP, zoals meedenken over goed onderzoek, goede revalidatiemogelijkheden, goede hulpmiddelen en goede toegang tot zorg en ondersteuning.

Marcel Wentink – secretaris

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan de CP vereniging. Samen met de andere bestuursleden en de leden van de vereniging hoop ik op een bloeiende vereniging. Ik zal er in ieder geval mijn uiterste best voor doen!

Laurens Rijpstra – bestuurslid

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik graag m’n steentje wil bijdragen aan goede zorg voor mensen met CP!

Mark Homan – bestuurslid

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik mijn bestuurlijke kwaliteiten wil inzetten om de belangen van mensen met cerebrale parese in de maatschappij te behartigen.