Een te hoog gewicht bij een kind met CP komt de laatste jaren steeds vaker voor. Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat je kind minder beweegt en meer eet dan hij/zij nodig heeft. Ook kan het gewicht wel normaal zijn voor zijn/haar leeftijd, maar is je kind juist te klein voor zijn/haar leeftijd. Sommige medicijnen, zoals sommige anti-epileptica of gedragsmedicatie kunnen ook overgewicht veroorzaken, evenals te veel (aanvullende) drink- en/of sondevoeding.

Nadelen van een te hoog gewicht zijn bijvoorbeeld:

  • Het dragen/tillen van je kind wordt zwaarder
  • De revalidatie verloopt moeilijker
  • Dagelijkse activiteiten worden moeilijker voor je kind
  • Er kunnen problemen ontstaan met de ademhaling