Skip to content

CP Nederland is een vereniging van mensen met CP én hun familie, vrienden, verzorgers en geliefden. Minstens één keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering om samen de koers van CP Nederland te bepalen.

De leden kiezen het bestuur. Het bestuur zet de grote lijn van CP Nederland uit en is verantwoordelijk voor het landelijke bureau van CP Nederland in Utrecht. CP Nederland kan niet bestaan zonder zijn vrijwilligers. Mede dankzij hen kunnen we onze belangrijkste taken uitvoeren: informeren, ontmoetingen organiseren en belangen behartigen.

Hier lees je meer over waar we voor staan en wie we zijn:

Back To Top