Skip to content

In deze periode komt er als ouder veel op je af. Het kost ook tijd om het nieuws van de diagnose CP te verwerken. De toekomstverwachtingen zijn anders dan verwacht. Het is vergelijkbaar met een rouwproces, omdat het gaat over het loslaten van iets dat er niet meer is. Je hebt veel behoefte aan praktische en pedagogische ondersteuning. En over welke vorm van CP je kind heeft en in welke mate je kind beperkt is en wat het wel en niet kan.

Misschien hoef je geen gebruik te maken van extra voorzieningen en waarschijnlijk voed je je kind thuis op. Er zijn in de eerste levensfase van je kind maatschappelijke voorzieningen die extra ondersteuning bieden (ongeveer in chronologische volgorde):

integrale vroeghulp
therapeutische peutergroep
kinderdagcentrum
medisch kinderdagverblijf
reguliere kinderopvang
MEE

Integrale vroeghulp

Als je bezorgd bent over de ontwikkeling of het gedrag van je kind, biedt het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp wegwijs. Intergrale Vroeghulp heeft locaties in heel Nederland. Kijk op de website.

Therapeutische peutergroep

Een Therapeutische Peutergroep (TPG) is een intensieve vorm van behandeling en begeleiding voor kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijdscategorie van 1,5 tot 4 jaar. De TPG is een behandelvorm die onnodige ontwikkelingsachterstand wil voorkomen door aandacht te besteden aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kinderen in de peuterleeftijd. TPG’s kun je vinden in revalidatiecentra en ziekenhuizen verspreid over het hele land.

Kinderdagcentrum

Op een kinderdagcentrum (KDC) wordt ontwikkelingsgerichte dagbesteding geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperkingen. Binnen een KDC wordt gewerkt in kleine groepen.

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKV) is een voorziening voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar bij wie een achterstand in de ontwikkeling dreigt op te treden of al opgetreden is. Het MKV biedt verzorging en dagbehandeling aan het kind en pedagogische ondersteuning aan het gezin. Lokale MKV’s kun je vinden via internet.

Reguliere kinderopvang

Vaak kunnen kinderen met een beperking gewoon meedraaien in de kinderopvang (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal). Daar leren ze kinderen uit de buurt kennen, ze spelen met elkaar en leren van elkaar. Als je graag wilt dat je kind naar de normale kinderopvang gaat, dan kun je van te voren uitzoeken welke adressen geschikt zijn.

NB: het is toegestaan voor reguliere kinderopvang om kinderen met een beperking te weigeren. 

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Je hebt geen indicatie of verwijsbrief nodig en de dienstverlening is gratis. Ga naar de website.

Back To Top