skip to Main Content

Er is een classificiatiesysteem voor de grof motorische functionele mogelijkheden van het kind om het zich te verplaatsen. Dit heet het Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem (GMFCS). De GMFCS heeft 5 klassen, van I (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan). Zie onderstaand schema.

Ouders kunnen zelf met behulp van een vragenlijst de GMFCS van hun kind classificeren. Bekijk de vragenlijst. 

Back To Top