Skip to content

Het is belangrijk dat er regelmatig wordt nagedacht over de functionele eet- en drinkmogelijkheden van je kind zodat hier ook actie op kan worden genomen. Sinds kort is er een indelingssysteem voor de dagelijkse eet- en drinkproblemen bij kinderen met CP: het EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System). De logopedist van je kind kan samen met jou het niveau bepalen.

het EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System
Het EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System)

Het indelen gebeurt aan de hand van een uitgebreidere beschrijving dan dit stroomdiagram. Het EDACS is geen test maar een classificatie van dagelijkse eet- en drinkvaardigheden van je kind!

Bekijk ook het Nederlandse stroomdiagram EDACS (aangepast uit van Hulst e.a. 2018)

Back To Top