Skip to content

Meestal kan er met wat creativiteit voor gezorgd worden dat het eten en drinken alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat. Soms wordt het eten erg vermoeiend voor je kind, duurt het lang en leidt dit tot stress. De diëtist beoordeelt of er een aanwijzing is om voedingsverrijking aan te bevelen (energie en/of eiwit). Bij een ongeschikte/niet voldoende voedingstoestand, afbuigende lengtegroei of ondervoeding, kan de voeding stapsgewijs worden aangepast.

Mogelijkheden tot voedingsverrijking:

Stap 1. Verhogen calorische inname door aanpassingen in de bestaande voeding door middel van toevoegingen of het vergroten van de porties. Voorbeelden hiervan zijn een extra schep flesvoeding, extra boter of olie door het warme eten, volle in plaats van halfvolle zuivelproducten. Vooral het toevoegen van meer vet levert een toename in energie zonder het volume van de voeding te vergroten.
Stap 2. Bij onvoldoende effect zijn er verschillende dieetpreparaten (drinkvoeding) voorhanden die ingezet kunnen worden.
Stap 3. Bij onvoldoende effect van stap 1 & 2 kan sondevoeding overwogen worden.

Drinkvoeding

Drinkvoeding is er op basis van melk, yoghurt, soep en sap, maar ook als moes en dessert en kan aanvullend worden gebruikt naast de gewone voedingsmiddelen. Als deze maatregelen onvoldoende effect hebben kan aanvullende sondevoeding gegeven worden, eventueel alleen gedurende de nacht.

Wanneer er een aanwijzing is voor vermindering van de energieinname bij overgewicht of obesitas zijn er de volgende aanpassingsmogelijkheden:

  • Aanpassingen in de bestaande voeding:
    verminderen van koolhydraat- en/of vetinname; belangrijk is dat in principe de hoeveelheid eiwit niet verlaagd wordt.
  • Aanpassen van de sondevoeding:
    start energiebeperkte sondevoeding in plaats van standaard sondevoeding of verander van energieverrijkte naar standaard sondevoeding; hiermee blijft de hoeveelheid vocht, en hoeveelheid macro– en micronutriënten hetzelfde (in tegenstelling tot volumevermindering van de huidige sondevoeding).

LET OP: dit zijn algemene adviezen om een overzicht te geven van de mogelijkheden. Overleg met de behandelend arts/ (kinder)diëtist of dit van toepassing is op je kind.

Back To Top