Skip to content

Revalidatietherapie kan thuis plaatsvinden, maar ook in een paramedisch centrum, een revalidatiecentrum of ziekenhuis.

Revalidatietherapie kan thuis plaatsvinden, maar ook in een paramedisch centrum, een revalidatiecentrum of ziekenhuis. De revalidatiearts bekijkt samen met de ouder(s) van een kind met CP welke vorm van therapie geschikt is, aan de hand van de vorm en de zwaarte. Dit Revalidatietherapie kan onder meer bestaan uit fysiotherapieergotherapie en logopedie, of uit een combinatie daarvan:

Fysiotherapie

Een kind oefent met lopen tijdens revalidatietherapie(Kinder)fysiotherapie is vooral gericht op de motorische ontwikkeling. Je kind wordt ondersteund in het aanleren van motorische vaardigheden.

De nadruk ligt vooral op de grof motorische vaardigheden.

Verder zijn de oefeningen gericht op het verminderen van onderliggende stoornissen, zoals het optimaliseren van spierspanning, het op lengte houden van de spieren en het verbeteren van kracht en coördinatie.

De Maartenskliniek heeft voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar de Piratengroep (nieuw venster). Op speelse wijze leren kinderen daar meer gebruik te maken van hun aangedane arm. Dat gebeurt in de Circusgroep van Revalidatiecentrum Rijndam (nieuw venster) voor kinderen van 2-5 jaar.

In combinatie met fysiotherapie is er een nieuwe behandelmethode bij spasticiteit: Extracorporale Shock Wave Therapie (ESWT).

Ergotherapie

De ergotherapeut is gespecialiseerd in het verbeteren van problemen in het zelfstandig handelen op school, thuis en in de vrije tijd. Ergotherapeutische oefeningen zijn gericht op dagelijkse (fijnmotorische) activiteiten zoals aankleden en spelen.

Logopedie

De logopedist biedt hulp bij het slikken, eten en/of drinken, of overmatig speekselverlies (kwijlen, zie ook Botox-behandeling). Ook helpt de logopedist bij het oefenen met goed en duidelijk praten en het uitbreiden van de woordenschat. Als praten moeilijk is, leert de therapeut communiceren door middel van gebaren of symbolen en/of de spraakcomputer, samen met de ouders.

Overige

CP kan ook leiden tot bijkomende aandoeningen, zoals een visusstoornis, een gehoorstoornis, voedingsproblemen of epilepsie. Paramedische centra, revalidatiecentra en ziekenhuizen kunnen ook hierbij ondersteuning en begeleiding bieden.

Back To Top