Skip to content

Op deze pagina lees je meer over wonen met een handicap:

Financiële regelingen met betrekking tot wonen

In Nederland zijn er verschillende financiële regelingen voor mensen met een lichamelijke handicap. CP Nederland heeft ze voor je op een rijtje gezet.

Met betrekking tot wonen kunnen de volgende wetten en regels voor jou/je kind van belang zijn:

 • De Huurtoeslag
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Bouwbesluit Ministerie van VROM

Meer informatie over financiële regelingen vind je op de website Meerkosten.nl van Ieder[In].

Woning aanpassen

 • Hoe pas je je huidige woning (bijvoorbeeld bij je ouders) zo aan dat je er in kan blijven wonen? Ir. Grootveld geeft hierover via uitgebreide informatie via www.woningaanpassing.info. Voor CP Nederland-leden is het eerste telefonische consult gratis.
 • Veel noodzakelijke aanpassingen worden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoed door de gemeente. Wel moet je van tevoren toestemming vragen. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van je gemeente. Kijk bij de website van de overheid
 • Natuurlijk kun je ook zelf een woning huren of kopen en deze, wanneer nodig, aan laten passen. Voor het huren van een woning kun je contact opnemen met een woningcorporatie bij jou in de buurt.
 • Als je een woning huurt en er zijn aanpassingen nodig, dan kun je de gemeente vragen contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder is dan verplicht de aanpassingen uit te voeren.
 • Ook is het mogelijk om te kiezen voor een aangepaste woning. Een aangepaste woning is al geschikt gemaakt voor iemand met een handicap.

Dienstverlening bij wonen

 • Wanneer je hulp nodig hebt, kun je gebruik maken van een thuiszorgorganisatie. Deze organisaties werken meestal op afspraak. Kijk voor een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt op www.thuiszorg.nl of op www.kiesbeter.nl (onderdeel Verpleging Verzorging Thuiszorg).
 • Ook kun je ervoor kiezen zelf hulpverleners in te huren via een Persoonsgebonden budget (PGB). Dit kunnen familieleden of bekenden uit je omgeving zijn, of je kunt een oproep plaatsen in een krant of op een website. Met deze hulpverleners kun je zelf afspreken welke hulp je wanneer wilt gebruiken. Meer informatie over de mogelijkheden van het PGB en het inhuren van hulp vind je op de website van Per Saldo
 • Wanneer je binnen een straal van 350 meter van een Fokusproject woont, kun je hulp inhuren via deze organisatie. Fokus biedt ADL-assistentie op afroep. Meer informatie over de locaties en de organisatie vind je op www.fokuswonen.nl .

Voor het aanvragen van huishoudelijk hulp kun je terecht bij het Wmo-loket van je gemeente. De website van jouw gemeente kun je vinden op www.overheid.nl .

Links Wonen

De Zorgsleutel

De Zorgsleutel is een modelwoning waarin allerlei voorzieningen zijn verwerkt voor het verlenen van zorg in Oirschot (Noord-Brabant).

Grootveld

Ir. Grootveld is architect en vader van een kind met motorische beperkingen. Hij zet zijn deskundigheid en ervaring in als adviseur op het gebied van bouwkunde, woningaanpassingen en toegankelijkheid. Tevens biedt hij praktische informatie over onder andere kamperen, vervoer en computers.

Kenniscentrum wonen en zorg

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg is een gezamenlijke activiteit van Aedes en Actiz, brancheorganisaties van respectievelijk woningcorporaties en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het brengt kennis en informatie inzake wonen en zorg bijeen en stelt deze onder andere via deze website beschikbaar.

Landelijk Steunpunt Wonen

Dit steunpunt wordt door NSGK voor het gehandicapte kind gefinancierd. De doelstelling van het Landelijk Steunpunt is gericht op particuliere wooninitiatieven. Voor verdere informatie: www.woonzelf.nl. Het Steunpunt is te bereiken via [email protected] en tel. 0900 7424857

LKNG

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg.

Per Saldo

Op deze site van ‘Per Saldo’ is actuele informatie te vinden over het pgb (=persoonsgebonden budget), waarmee mensen met een handicap of chronische ziekte zelf hun hulp kunnen inkopen.

Smarthomes

Stichting Smart Homes is een expertisecentrum dat zich inzet voor kennisverzameling, promotie en voorlichting op het gebied van slim wonen en domotica.

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Back To Top