Skip to content

CP Nederland initieert regelmatig projecten voor zijn doelgroep. Het gaat altijd om tijdelijke projecten waarvoor CP Nederland externe financiering nodig heeft.

Voorbeelden van projecten zijn:

CP en Gedrag

Het opvoeden van een kind met cerebrale parese (CP) is niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend. Kinderen kunnen heftig reageren, zijn soms snel overprikkeld of reageren langzamer. Ouders zitten vaak met veel vragen hoe ze omgaan met het gedrag en de emoties van hun kind. Het project CP & Gedrag biedt een steun in de rug.

Fondsen: Het Gehandicapte Kind, HandicapNL, Agis Innovatiefonds

CP Register

Voor alle kinderen met cerebrale parese in Nederland precies de juiste zorg: geen onnodige behandelingen, maar behandelingen die werken. Regelmatig monitoren en tijdig ingrijpen om problemen te voorkomen. Dat is het Nederlands CP Register: een landelijk register om de zorg voor kinderen met cerebrale parese te verbeteren. Bij het project is UMC Amsterdam betrokken.

Fondsen: HandicapNL, Dioraphte, ZonMW, Stichting Phelps, Innovatiefonds Zorgverzekeraars,

CP Dichtbij

CP Dichtbij is een project voor volwassenen met CP. Tijdens informatiebijeenkomsten door heel het land wisselen volwassenen informatie met elkaar uit over leven met CP.

Fonds: HandicapNL

Dit is CP

Doel van de campagne Dit CP is om meer bekendheid aan cerebrale parese te geven en te laten zien hoe het is om te leven met deze handicap. In deze editie staan vooroordelen centraal: er is nog steeds veel onbekendheid over CP waardoor mensen vaak snel hun oordeel klaar hebben. De Campagne Dit is CP is gestart op 31 oktober 2019.

Fonds: STEPtember

Je bent jong en hebt CP Light

Eigenlijk ben je gewoon, net als alle andere jongeren. Maar soms merk je dat het toch lastig kan zijn om gewoon mee te doen. Herken je dit? Dan heb je vast cerebrale parese in een lichte vorm: CP Light. Daarom maakte CP Nederland een brochure.

Fondsen: HandicapNL, Stichting Phelps

Onderzoeksagenda kinderrevalidatie

Om ervoor te zorgen dat wetenschappers zich over die problemen buigen die wij als ouders het belangrijkst vinden, is er met ouders een “Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie” opgesteld. Hierin staan de 12 vragen uit de kinderrevalidatie die volgens ons zo snel mogelijk onderzocht moeten worden.

Fonds: HandicapNL

Lees meer.

Rolstoelvaardigheidstrainingen voor kinderen

CP Nederland organiseert samen met oud-paralympiër Kees-Jan van der Klooster van K-J projects de rolstoelvaardigheidstraining voor kinderen. De training maakt de kinderen vertrouwder met hun rolstoel, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de fysieke en mentale zelfstandigheid.

Fonds: Het Gehandicapte Kind

Lees meer.

Sterkere ouders, evenwichtige kinderen

Het boek Gedrag en emotie bij kinderen met CP (zie ook Emotie en gedrag)  heeft bij veel ouders (en professionals) erkenning gegeven en inzicht dat het gedrag van kinderen met cerebrale parese (CP) soms echt anders is. Maar hoe ga je daar als ouders mee om? Hiervoor hebben we het project Sterkere ouders, evenwichtige kinderen. Omgaan met het gedrag van kinderen met CP. Samen met ouders verzamelen we vragen, ervaringen en tips. Met gedragsdeskundigen uit de kinderrevalidatie beschrijven we info en antwoorden. Alle input wordt verwerkt in een e-learning, zodat ouders thuis met hun vragen aan de slag kunnen wanneer het hen uitkomt.

Fondsen: HandicapNL, Agis Innovatiefonds, Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

Back To Top