Skip to content

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij Cerebrale Parese:

  • Motorische stoornissen (bewegingsstoornissen), problemen met bewegen, het coördineren van bewegingen, praten en slikken. Kijk ook bij Vormen
  • Sensibiliteitsstoornissen: problemen met zicht en problemen met het voelen. Meestal is er sprake van overgevoeligheid, soms van verminderde gevoeligheid (doofheid). Dit maakt de communicatie met de omgeving moeilijk. Deze stoornissen zijn regelmatig de reden van het niet uitvoeren van een opdracht en het uitbrengen van vreemde klanken. Zie ook Bijkomende aandoeningen, overgevoeligheid/ongevoeligheid
  • Intellectstoornissen: 50% van de kinderen met CP heeft een normaal intelligentieniveau, de andere helft is zwakbegaafd of vertoont psychische stoornissen. Zie ook Bijkomende aandoeningen, cognitieve functiestoornissen
  • Andere stoornissen, zoals epilepsie Zie ook Bijkomende aandoeningen, epilepsie
Back To Top