Skip to content

CP Nederland wil alle relevante informatie over CP beschikbaar maken voor mensen met CP, hun familie, vrienden, verzorgers en geliefden – eigenlijk voor iedereen in Nederland. CP Nederland werkt aan:

  • Poster 'Beweeg je fit met cerebrale parese'
    Poster ‘Beweeg je fit met cerebrale parese’

    Basisformatie: wat is CP? Welke vormen van CP bestaan er? Welke behandelingen zijn er? CP Nederland wil basisinformatie over CP toegankelijk maken en verspreiden, om iedereen die met CP te maken heeft te ondersteunen bij het vinden van de beste zorg en begeleiding bij CP. Hiervoor organiseren we informatieavonden overal in het land, en publiceren we boekjes, folders en posters over belangrijke thema’s bij leven met CP.

  • Ervaringskennis: CP Nederland weet al meer dan 65 jaar wat het is om te leven met CP of een kind met CP groot te brengen en heeft een enorme hoeveelheid ervaringskennis opgebouwd over alle aspecten van leven met CP. CP Nederland haalt die ervaringen actief op over thema’s als zorg en behandeling, onderwijs, wonen, werken, dagbesteding, psychosociale zorg, seksualiteit enzovoort. Zo stellen we iedereen in staat te leren van elkaars ervaringen en daardoor beter om te gaan met CP. Het effect daarvan is: inspiratie, bemoediging voor kinderen, jongeren en volwassenen met CP.
  • Nieuwste inzichten: Kennis over CP is voortdurend in ontwikkeling. CP Nederland volgt die op de voet door samen te werken met onderzoekers en specialisten en door contacten te onderhouden met onderzoekers en zusterorganisaties in het buitenland. CP Nederland verzamelt en verspreidt die kennis.
  • Beeldvorming in de maatschappij. Bepalend voor participatie in de maatschappij is ook hoe anderen tegen mensen met CP aankijken. Door meer kennis en informatie over CP te verspreiden gaat de sociale omgeving de persoon zelf en zijn kwaliteiten zien in plaats van zijn/haar beperking.
Back To Top