Skip to content

Een belangrijk deel van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het zelfbeeld. Een positief zelfbeeld is van groot belang om je lekker in je vel te voelen, zekerder over te komen, gemakkelijker om te kunnen gaan met confrontaties en conflicten en gemakkelijker relaties aan te gaan.

Aan iemand met CP wordt veel ‘gesleuteld’ en deze moet steeds knokken om aan het ‘gemiddelde tot ideale’ beeld te voldoen. Dat kan afbreuk doen aan het positieve zelfbeeld.

Back To Top