Skip to content

Naast professionals kunnen andere ervaringsdeskundigen zoals ouders waardevolle tips gevenOmdat eten en drinken iets is wat we gedurende de hele dag doen is het belangrijk dat je weet wat je zelf kunt doen om het eten en drinken veiliger of efficiënter te laten verlopen.

  • Als je kind veel aanpassingen en hulp nodig heeft bij het eten en drinken, bespreek dan op school of op de instelling aan welke eisen iemand moet voldoen om als “deskundige voeder” op te treden. Gebeurt dit door mensen die niet weten wat ze precies moeten doen, dan kan dit je kind een onveilig gevoel geven en is de kans op verslikken groter.
  • Maak voor het team van school/instelling een eetpaspoort, waarin staat in welke houding je kind het veiligst eet en wat je kind vooral wel en niet mag eten. Ook kunnen hierin adviezen staan over het tempo waarin het eten gegeven kan worden, de hapgrootte of slokgrootte en met welk materiaal (beker, lepel, enz.) het beste gevoed kan worden.
  • Maak zelf filmpjes van de manier waarop je het eten en drinken geeft en bespreek dit met het team op school of met het team in het ziekenhuis. Vraag om advies maar geef zelf ook advies want jij kent jouw kind het beste!
  • Zorg voor een goede mondhygiëne bij je kind. Laat je verwijzen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde, vraag poetsadvies en ga regelmatig op controle.
  • Bespreek je zorgen met professionals, maar ook met andere ervaringsdeskundige ouders. Het kan soms heel heftig zijn om te bespreken of je kind nog wel veilig met de mond kan eten of dat (aanvullende) sondevoeding noodzakelijk is. Probeer dit gesprek in rust te voeren, al je vragen te stellen en ook te begrijpen wat de voor- en nadelen zijn. Soms helpt het om te praten met iemand die eenzelfde soort besluit heeft moeten nemen.  Kijk ook eens naar de video van deze ouder die overgestapt is op sondevoeding.

De houding van het hoofd tijdens eten en drinken is belangrijk

Wat vooral belangrijk is… eten en drinken moet een gebeurtenis zijn waarbij iedereen zich veilig en plezierig voelt, er geen stress is en het efficiënt verloopt.

Eet smakelijk!

Back To Top