Op woensdag 13 april is de campagne ‘CP on Tour’ van CP Nederland in Amsterdam UMC van start gegaan. De komende tijd gaan we elders in Nederland meer revalidatiecentra bezoeken.

Veel vragen

Met deze Tour wil CP Nederland ouders ondersteunen die recent hebben gehoord dat hun kind cerebrale parese heeft. Op dat moment staat hun wereld op zijn kop. Wat betekent dit? Wat gaat mijn kind wel en niet kunnen? Deze en vele andere vragen komen dan op ouders af. Voor hen is het dan fijn om te weten dat CP Nederland er voor hen is en waar ze terecht kunnen met al hun vragen.

 Welkomsttasje

In het eerste gesprek dat revalidatieartsen hebben met ouders komt heel veel informatie aan bod. Bij uitstek zijn revalidatieartsen ook degenen die ouders kunnen wijzen op het bestaan van de patiëntenvereniging CP Nederland. Om hen hier een handje bij te helpen heeft CP Nederland het ‘CP Nederland Welkomsttasje’ ontwikkeld. Hierin zit een lief knuffelaapje (genaamd Moki) voor het kind en een informatiefolder over CP Nederland, met een link naar de website. Ook lezen ouders in die folder hoe ze de Starterskit voor ouders van een kind met CP kunnen ontvangen. Ze weten dan dat ze er niet alleen voor staan.

Job in actie

Job heeft samen met Marieke van Driel, voorzitter van CP Nederland het eerste ‘CP Nederland Welkomsttasje’ overhandigd aan prof. dr. Annemieke Buizer in Amsterdam UMC (zie foto’s).  Job is 4 jaar en heeft zelf cerebrale parese. Zijn ouders weten hoe belangrijk en fijn het is dat je ergens terecht kunt met je vragen. Job is zelf ook onder behandeling van Annemieke Buizer.

Wil je zien hoe Job het ‘CP Nederland Welkomsttasje’ overhandigt aan Prof. dr. Annemieke Buizer, klik dan hier.

Foto’s en video: Joost Ooijman