De indicatiestelling vanuit zorg en ondersteuning is versnipperd. Indicatiestelingen komen uit verschillende bronnen, wijkverpleegkundigen indiceren voor de zorgverzekeringswet (Zvw) en de gemeente heeft eigen consulenten die indiceren voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015).

Verder is het een probleem dat er een gebrek aan kennis is over mensen met langdurige beperkingen, vooral over mensen met cerebrale parese, en de impact hiervan op het dagelijkse leven wordt ervaren. Indicaties en herindicatie vragen veel tijd en energie van de gebruikers.

In september 2022 startte daarom het project “Verbetering van indicatiestelling langdurige zorg voor mensen met cerebrale parese”. Met dit project hebben onderzoekers de knelpunten van de indicatiestelling nader in kaart gebracht vanuit het perspectief  van de gebruikers en/of van hun ouders en van de indicatiestellers. Hiermee is er een scholingsaanbod voor deze twee groepen ontwikkeld.  (Het gaat hier over de indicatie voor zorg en ondersteuning, niet voor voorzieningen en hulpmiddelen)

De e-learning module werd onlangs gelanceerd en is bedoeld voor iedereen met CP, de ouders van, en voor Wmo-consulenten en wijkverpleegkundigen en bestaat uit twee delen. In het eerste deel, de module, leer je meer over wat CP precies inhoudt en wat de impact hiervan op het dagelijkse leven is. Maar ook op welke manier dit van invloed kan zijn op de indicatiestelling voor de langdurige zorg. De e-learning module vind je hier: https://lnkd.in/ewTHChzv
Het tweede deel bestaat uit een workshop. Tijdens de workshop komen gedeeltelijk dezelfde onderwerpen aan bod, maar wordt dieper ingegaan op bijvoorbeeld verschillende wetgeving, Zorg in natura, of Persoonsgebonden budget. Daarnaast kunnen deelnemers samen aan de slag met de inhoud. Wil je deze workshop volgen laat het ons dan weten via [email protected] (ovv workshop Indicatiestelling). In september 2023 staat er weer een workshop gepland.

Het onderzoek is een project van Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam en CP Nederland, financieel gesteund door CP Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naamloos