Hogeschool Rotterdam heeft Sander Hilberink benoemd tot lector ‘Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed’ bij Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze hoedanigheid gaat Hilberink zich richten op het ouder worden met levenslange beperkingen en de veranderende ondersteuningsbehoeften

Het nieuwe lectoraat sluit nauw aan bij Disability Studies, het vakgebied dat leven met een handicap of chronische aandoening bestudeert vanuit mensen zelf, hoe er naar hen gekeken wordt en de consequenties van deze opvattingen. De focus ligt echter op het ouder worden met een van jongs af aan ontstane aandoening. Belangrijke thema’s zijn het hebben (en houden) van een waardevolle plek in de samenleving en omgaan met een toename van lichamelijke problemen.

Geen aandacht

“De groep veertigplussers neemt toe en daarmee ook de gezondheidsklachten en participatieproblemen”, reageert Hilberink. “Vaak hebben deze veertigplussers vragen over de veranderende impact van hun aandoening en hun toekomstperspectief. Voor zorg en ondersteuning zijn meerdere loketten die slecht op elkaar aansluiten. Deze groep krijgt ook relatief weinig aandacht in onderzoek waardoor de zorg onvoldoende past bij de veranderende ondersteuningsbehoeften met betrekking tot zorg en meedoen in de samenleving.”
Met persoonsgerichte voor deze veertigplussers zorg als vertrekpunt wil Hilberink het onderwijs en de praktijk. Zo start Hilberink een project waarbij veertigplussers met Cerebrale Parese (CP) worden geïnterviewd. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen wat burgerschap voor veertigplussers met CP betekent en wat zij nodig hebben om burgerschap invulling te geven.

Hilberink werk sinds 2009 als senior onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie en hij was tot medio 2019 werkzaam als senior onderzoeker bij Erasmus MC. Hilberink is in 2013 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit met een onderzoek naar stoppen met roken door patiënten met chronisch obstructief longlijden.

Bron: Skipr

logo Hogeschool Rotterdam