Slechte service, bejegening, lange wachttijden, het uitblijven van een oplossing en problemen met verhuizen. Signalen die binnengekomen zijn bij het televisieprogramma Kassa over de uitvoering van aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen. Er gaat dus veel, heel veel mis. Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties hebben daarom aangedrongen op acties om deze problemen op te lossen. Het ministerie van VWS heeft hieraan gehoor gegeven en een actieteam in het leven geroepen.

Wat doet het actieteam?

Het actieteam houdt zich in eerste instantie bezig met vaststellen waar het in de uitvoering misgaat. Hiervoor gebruikt het signalen die onder meer via het televisieprogramma Kassa zijn binnengekomen. Het gaat om klachten over de service, communicatie, wachttijden, problemen die niet worden opgelost en problemen met verhuizen.

Problemen met hulpmiddelen? Meld het!

Heb je problemen met (het krijgen van) hulpmiddelen? Meld het. Het actieteam is verplicht om te helpen en moet binnen twee weken met een oplossing komen. Doen ze dit niet, dan moeten ze een goede reden geven waarom het langer duurt. Met het melden van jouw probleem help je met het in kaart brengen van de problemen. Op basis daarvan stelt het actieteam landelijke oplossingen voor. Dus melden loont.

Wanneer wordt het actieplan verwacht?

Het actieteam verwacht in januari met een actieplan en de bijhorende landelijke normen voor hulpmiddelen te komen. Het actieplan zal maatregelen bevatten die al in de pijplijn zitten op basis van eerder onderzoek. Ieder(in), Patientenfederatie en Per Saldo zitten in het bestuurlijk overleg dat dit actieplan officieel moet vaststellen. De organisaties zien erop toe dat de voorstellen daadwerkelijk bijdragen aan een merkbare verbetering van de uitvoering.

Welke rol heeft de Tweede Kamer?

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Vera Bergkamp (D66) en Lenny Geluk-Poortvliet (CDA). In de motie wordt aan de minister gevraagd om eerdere aanbevelingen uit onderzoek te gaan realiseren en samen met de PG-organisaties een landelijk normenkader te maken. In een Kamerbrief heeft de minister toegezegd dit te doen. De Tweede Kamer houdt de voortgang van de hulpmiddelenkwestie dus ook in de gaten.

Bron: Ieder(in)