Gezien alle maatregelen rond corona is het op dit moment niet mogelijk om zaterdag 31 oktober de landelijke dag van CP Nederland met 80 à 100 mensen te organiseren bij Only Friends in Amsterdam. Zaal, workshopruimtes en parkeerplaatsen zijn door de anderhalve meter-regel te beperkt, ook al is het een grote locatie. Knelpunten zoals de lunch en de infomarkt zijn niet te vermijden. Persoonlijke gesprekken zijn lastig als je anderhalve meter afstand moet houden.

We gaan een nieuwe datum in het voorjaar zoeken en organiseren in het najaar online bijeenkomsten en webinars, misschien wel in de vorm van een ‘CP-week’. Hou onze website en social media in de gaten. Leden worden per mail geïnformeerd.

ALV

De algemene ledenvergadering die tijdens de landelijke dag zou plaatsvinden, zal online worden gehouden op zaterdag 26 september om 10.00 uur. Hier zullen de leden nog een uitnodiging voor ontvangen.