Ieder(in)

CP Nederland werkt samen met Ieder(in). Een netwerk voor mensen met een chronische beperking of ziekte. Ieder(in) wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen.

Solgu

Het Solgu wil een Utrecht dat goed is ingericht voor iedereen. Wonen, werken, studeren, recreëren moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, ook als je een beperking hebt.

Incluvisie

Incluvisie ondersteunt mensen met een fysieke en zintuiglijke beperking bij studie, stage en werk. Dat doen zij met hulp, advies en informatie.

UWV Perspectief

Re-integratie van mensen met een arbeidshandicap is een van de verantwoordelijkheden van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV). UWV Perspectief is een platform voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je vindt er informatie over solliciteren, vrijwilligerswerk, regelgeving en andere onderwerpen die met werk te maken hebben.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vind je een speciale pagina over werken met een arbeidsbeperking. Je kunt je hier ook abonneren op nieuws over dit onderwerp.

Openbare les Sander Hilberink

Een longitudinaal cohortonderzoek van Benner, Hilberink, Veenis, van der Slot (2017) laat relatief lage percentages voor arbeidsparticipatie zien bij mensen met CP: in 14 jaar tijd blijft het aandeel werkenden stabiel (38-45%), dat is lager dan in de algemene populatie (69-83%). Deze cijfers benaderen de resultaten van een meta-analyse waaruit blijkt dat gemiddeld 40% van alle volwassenen met CP werkt; dit is gemiddeld hoger bij volwassenen met CP zonder verstandelijke beperking (van Gorp e.a. 2020). Uit onderzoek van Van der Slot e.a. (2010) blijkt dat bijna de helft van deze volwassenen problemen ondervindt tijdens hun werk.

Deze informatie komt uit het boekje van Sander Hilberink over levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften. Je kunt het boekje aanvragen bij de Hogeschool Rotterdam

Bedrijf starten met een arbeidsbeperking

Mensen met een lichamelijke beperking die graag een eigen onderneming opzetten, kunnen hier een overzicht vinden van financiële tegemoetkomingen, hoe deze worden aangevraagd en de voorwaarden hiervan.

Terug naar de hoofdpagina Werk