Ruim de helft van de mensen met CP heeft geen werk. En mensen met een verstandelijke of zwaar motorische beperking maken nóg minder kans op werk. Zie ook de poster “Ouder worden met cerebrale parese“.

Onderzoek

omslag boekje Werk en CPEen onderzoek over langere tijd van Benner, Hilberink, Veenis en van der Slot (2017) laat relatief lage percentages voor arbeidsparticipatie zien bij mensen met CP. In veertien jaar tijd blijft het aandeel werkenden stabiel (38-45%). Dat is lager dan in de algemene populatie (69-83%). Deze cijfers benaderen de resultaten van een meta-analyse waaruit blijkt dat gemiddeld 40% van alle volwassenen met CP werkt. Dit is gemiddeld hoger bij volwassenen met CP zonder verstandelijke beperking (van Gorp e.a. 2020). Uit onderzoek van Van der Slot e.a. (2010) blijkt dat bijna de helft van deze volwassenen problemen ondervindt tijdens hun werk.

De bron van deze gegevens is het boekje (zie afbeelding) van de openbare les van Sander Hilberink over levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften. Je kunt het boekje aanvragen bij de Hogeschool Rotterdam.

Het belang van werk

Mensen hebben de behoefte om van maatschappelijke betekenis te zijn. Een betaalde baan en vrijwilligerswerk komen daaraan tegemoet. De meesten ervaren het contact met collega’s als waardevol. Plezier in hun (vrijwilligers)werk geeft ze energie. Werk is zinvolle tijdsbesteding, het geeft je het gevoel dat je middenin het leven staat. Je doet ook nieuwe ervaringen op en leert nieuwe mensen kennen.

Terug naar de hoofdpagina Werk