Er bestaat verschillende wet- en regelgeving rondom het werken met een arbeidsbeperking. De belangrijkste zetten we hier voor je op een rijtje.

Participatiewet

foto van het binnenhofIedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Als je een arbeidsbeperking hebt kun je via de gemeente begeleiding krijgen bij het vinden van een baan. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. De gemeente kijkt samen met jou welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Daarbij gaan ze uit van wat je kunt. Meer informatie over de Participatiewet vind je op de website van de Rijksoverheid.

Heb je een uitkering van het UWV dan kan het UWV je begeleiden bij het vinden van werk. Je leest er meer over op de website van UWV Perspectief.

Banenafspraak

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers de banenafspraak gemaakt.

De banenafspraak betekent dat er begin 2026 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra banen bij de overheid.

Doelgroepregister

Dit is een landelijk register van mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de banenafspraak. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Zij hebben vaak moeite een baan te vinden. Werkgevers kunnen met jouw Burgerservicenummer zien of je hierin staat.

Wil je jezelf inschrijven in het Doelgroepregister? Vraag dan een Beoordeling werken met een voorziening aan. Het UWV beoordeelt dan of je een voorziening nodig hebt om het minimumloon te verdienen. Is dit zo dan word je opgenomen in het Doelgroepregister.

Terug naar de hoofdpagina Werk