In een grote woonvorm wonen veel volwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking zo zelfstandig mogelijk bij elkaar. Je hebt een indicatie nodig om er te kunnen wonen.

Bij deze vorm van wonen deel je zelf je dag in en doe je zoveel mogelijk zelf, maar hulp is altijd in de buurt. Als je dat nodig hebt moet je het vragen. Je kunt ondersteuning krijgen bij dagelijkse dingen zoals maaltijden, geneeskundige hulp en activiteiten overdag. Informatie over voorwaarden en locaties vind je op de website Regelhulp van het Ministerie van VWS.

Terug naar de hoofdpagina Wonen