De Zorgsleutel

De Zorgsleutel biedt een flexibele totaaloplossing voor iedere zorgvraag in bestaande of nieuwe zorgvoorzieningen. Zij beschikken over een demowoning in Oirschot (Noord-Brabant) waarin alle mogelijke voorzieningen zijn verwerkt. Lees meer.

Woningaanpassing Grootveld

Johan Grootveld is architect en heeft twee meervoudig gehandicapte zonen. Hij is deskundig op bouwkundig, juridisch en ergonomisch gebied en begeleidt mensen met een beperking in het proces van woningaanpassing. Ga naar de website van Johan Grootveld.

Toolkit wonen

Ben je (jong)volwassen en is zelfstandig wonen zonder zorg niet mogelijk dan kan een particulier wooninitiatief een oplossing zijn. Je hebt eigen regie over je zorg en ondersteuning die je uit je PGB betaalt. Per Saldo maakte in opdracht van het Ministerie van VWS een toolkit voor mensen die een wooninitiatief willen opzetten.

Per Saldo

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kun je zorg inkopen en zoveel mogelijk je eigen leven leiden. De landelijke vereniging Per Saldo informeert en adviseert mensen met een PGB. Lees meer.

Smart Homes

Smart Homes is het kenniscentrum voor domotica en slim wonen in Nederland. Zij delen hun kennis en stimuleren op verschillende manieren nieuwe technologische ontwikkelingen.

De Woonbond

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Zij zetten zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Hun leden kunnen gebruikmaken van telefonisch advies. Lees meer.

Regelhulp Ministerie van VWS

Via de online Regelhulp van het Ministerie van VWS vind je mogelijkheden voor hulp en zorg thuis, informatie over hulpmiddelen en verschillende woonvormen. Meer specifieke informatie over woningaanpassingen en mogelijke vergoedingen vind je op deze pagina.

Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning is zo aangepast of gebouwd dat je er je hele leven in kunt blijven wonen. Ook als je (meer) zorg nodig hebt. Lees meet op Langerthuisinhuis.nl

Terug naar de hoofdpagina Wonen