Op donderdag 28 januari vindt de openbare les van lector Sander Hilberink Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed plaats.
Samen met collega-onderzoekers en burgers neemt hij je mee in de wereld van levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften.

Wat is de impact van een levenslange aandoening op relaties, seksualiteit en gezinsvorming, sociale activiteiten en werk? In het beleid en de zorg voor mensen met een langdurige beperking zijn de sociale rollen, identiteit en idealen van deze personen nog steeds onderbelicht. Ook in zowel onderzoek als onderwijs. Niet de zorg vóór, maar het leven mét een aandoening moet centraal staan.

Meer informatie over deze les en de livestream