Wat is jouw eerlijke antwoord op de vraag hoe het met jou gaat, als ouder van een kind met extra zorg of ondersteuning? Het leven met een kind met extra zorg kan pittig zijn voor ouders. Soms kan het zelfs leiden tot overbelasting of burn-out.

En soms juist niet, en voel je je sterk en veerkrachtig. Er is nog weinig bekend over wat er precies leidt tot veerkracht of juist tot een burn-out. En over welke acties er ondernomen kunnen worden om overbelasting te voorkomen. Daarom wordt daar nu onderzoek naar gedaan.

OuderInzicht

Met een jaarlijkse vragenlijst onderzoekt OuderInzicht samen met Viveon in het project Ouders in Evenwicht welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op veerkracht en burn-out.

Ook willen de betrokken onderzoekers de vraag beantwoorden hoe vaak burn-out nou echt voorkomt bij ouders van kinderen met extra zorg. Met de antwoorden op de vragen kan er vervolgens gericht actie genomen worden om ouders echt te helpen. Niet alleen acties door de ouders zelf, maar juist ook door mensen en organisaties waarmee zij te maken krijgen.

Deel jouw ervaringen

Als ouder van een kind onder de 16 jaar kan jij met jouw ervaringen ook bijdragen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen.

Het Ouders in Evenwicht-onderzoek verloopt via In Kaart. Dit is een onderzoeksregister voor mensen met ontwikkelingsproblemen en hun naasten. Meer informatie over In Kaart vind je op www.inkaart.org

Bekijk ook de folder.