Op 29 mei hield CP Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Helaas vanwege Corona net als in 2019 online. Er hadden zich 25 leden aangemeld voor deze vergadering. Voor het eerst was het sinds weken weer mooi weer. Het zonnetje scheen, dat was misschien de reden dat 7 personen die zich hadden aangemeld, toch niet hebben ingelogd.

Foto van Jeffrey Stuut
Jeffrey Stuut

Paralympiër Jeffrey Stuut

Voor deze ALV had CP Nederland ook Jeffrey Stuut als spreker uitgenodigd. Jeffrey is een paralympisch skiër. Jeffrey heeft CP maar dat heeft hem niet weerhouden alles op alles te zetten zijn droom waar te maken. Meedoen aan de Paralympische spelen! Jeffrey nam de aanwezige leden enthousiast mee op zijn reis naar deze spelen. Een van de boodschappen van Jeffrey is dat je vaak meer kunt dan je zelf denkt en dat het opzoeken van je eigen grenzen belangrijk is. Het heeft Jeffrey veel gebracht.

Jaarverslag

Natuurlijk kwamen ook de bestuurlijke zaken aan de orde. 2020 was een goed jaar waarin CP Nederland zich meer op de kaart zette, nieuwe contacten opdeed en veel zaken heeft opgepakt. CP Nederland heeft het Jaarverslag CP Nederland 2020 aangeboden aan de ALV. Dit verslag is te vinden op de website. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over haar beleid in 2020, heeft inzicht gegeven in de Jaarrekening 2020 CP Nederland en de begroting van 2021. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord. Ook deze stukken staan op de website

Het was een goede ALV, hoewel het erg jammer was dat het opnieuw online gehouden werd. Hopelijk kunnen we de volgende keer weer live!