Onderzoek loopvaardigheid CP
Kinderen gezocht voor deelname onderzoek Loopvaardigheid bij cerebrale parese, Sint Maartenskliniek in Nijmegen

Er zijn weinig trainingsprogramma’s voor kinderen met CP waarvan bewezen is dat ze effectief zijn voor het verbeteren van het aanpassingsvermogen van het lopen. Een goede loopvaardigheid is erg belangrijk voor het goed kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten zoals sport en spel. In de Sint Maartenskliniek wordt hier op dit moment een onderzoek naar gedaan, en er worden nog kinderen gezocht die willen meedoen.

Is jouw kind tussen de 6 en 17 jaar en gediagnosticeerd met CP (GMFCS niveau I of II)? Dan hopen wij dat je kind wil meedoen met ons trainingsprogramma en het onderzoek!

Het doel van de studie

Het doel van de studie is om te onderzoeken of de loopvaardigheid van kinderen met CP in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar verbeterd kan worden door een trainingsprogramma. Het trainingsprogramma en het onderzoek zijn gericht op het aanpassingsvermogen van het lopen. Kinderen met een milde vorm van CP kunnen goed lopen over een rechte gang of voetpad, maar ze hebben vaak moeite met het aanpassen van het lopen, bijvoorbeeld op het schoolplein of tijdens sport of spel. Hierop richten we ons in de trainingen en het onderzoek.

Wat wordt er van jouw kind verwacht?

Je kind volgt een trainingsprogramma op de C-mill, een loopband waarop gekleurde vlakken worden geprojecteerd (zie foto of dit filmpje) die uw kind moet ontwijken of juist raken. Bij verschillende doelgroepen is al aangetoond dat training op de C-mill effectief is om het lopen te verbeteren en het valrisico te verminderen.

Je kind volgt 10 trainingen van 1 uur verspreid over 5 weken, dus 2 keer per week. Voorafgaand en aan het eind van de training, en 3 maanden na de training krijgt je kind een meting van ongeveer 2,5 uur waarmee we kunnen onderzoeken of de training invloed heeft gehad op het aanpassingsvermogen van het lopen. De metingen vinden plaats in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen; de trainingen kunnen plaatsvinden in Nijmegen, Veenendaal, Den Bosch of een andere locatie in Nederland (in overleg).

Voordelen van meedoen

Ten eerste helpt je kind door deelname mee aan het ontwikkelen van kennis over het aanpassingsvermogen van het lopen van kinderen met CP, een onderwerp waarover tot nu toe weinig bekend is. Door het meedoen aan het trainingsprogramma is het mogelijk dat zijn/haar loopvaardigheid verbetert.

Contact

Voor vragen of het aanmelden voor de studie kun je contact opnemen met Rosanne Kuijpers, onderzoeker voor deze studie: [email protected] of 024-3658123. Het onderzoeksteam bestaat uit Rosanne Kuijpers, Brenda Groen, Ellen Smulders, Vivian Weerdesteyn en Ria Nijhuis-van der Sanden.

Meer informatie over het trainingsprogramma en onderzoek vind je op de website van de Maartenskliniek