Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 van kracht werd, kwam er meer aandacht voor toegankelijkheid en werden ervaringsdeskundigen vaker betrokken. Maar we leven nog niet in een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SGP) heeft een rapport uitgebracht over de studie Lang niet toegankelijk. Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving. Met deze studie, op basis van interviews en data-analyses, verkent het SCP de toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een lichamelijke beperking. Welke barrières komen zij tegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, winkels, cafés, theaters, verenigingen en op het internet? En hoe werken deze door in het gelijkwaardig kunnen participeren? We kijken niet alleen naar de praktische obstakels die mensen tegenkomen, maar ook naar de sociale kanten van toegankelijkheid en het belang van eigen hulpbronnen.

Lees het hele rapport
Lees het nieuwsbericht over de studieresultaten