CP en gedragHet opvoeden van een kind met cerebrale parese (CP) is niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend. Kinderen kunnen heftig reageren, zijn soms snel overprikkeld of reageren langzamer. Ouders zitten vaak met veel vragen hoe ze omgaan met het gedrag en de emoties van hun kind. De nieuwe website CP & Gedrag (nieuw venster), biedt een steun in de rug. Met een mini-college van prof. dr. Erik Scherder waarin hij uitlegt wat hersenen, CP en gedrag met elkaar te maken hebben.

College Erik Scherder

In de video denkt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, met ouders mee hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Cerebrale parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van lichamelijke beperkingen bij kinderen in Nederland. CP is niet te genezen.

Informatie op maat

De nieuwe website geeft korte basisinformatie over CP en gedrag en verdiepende achtergrondinformatie als je meer wilt lezen. Ouders kunnen de informatie die van toepassing is op hun kind opslaan in een persoonlijk profiel. Daarnaast krijgen ouders tips en actiepunten die zij kunnen bewaren in een actielijst waarmee zij later aan de slag kunnen. De website is ingedeeld in drie thema’s: CP & gedrag, Emoties & Omgeving, Leren & Begrijpen.

Ervaringen van andere ouders

In filmpjes vertellen andere ouders van een kind met CP waar zij tegenaan lopen in de opvoeding van hun zoon of dochter met CP. Er zijn uiteenlopende ervaringsverhalen te vinden, die je uitnodigen na te denken over de manier waarop jij dingen aanpakt. Een enthousiaste moeder: ‘De tips en ervaringsverhalen zijn verschillend en daardoor is er zeker wel een voorbeeld bij dat je kunt toepassen in je eigen situatie.’

Geen pasklaar antwoord

De variatie bij CP is erg groot, zowel in ernst van de motorische beperking als in de ontwikkeling van leren, gedrag en emotie. Daarom zijn de vele tips en ervaringsverhalen vooral bedoeld als inspiratie, om ouders aan het denken te zetten. Ouders kunnen zelf beoordelen of het past bij de leeftijd of ontwikkeling van hun eigen kind.

De website CP & Gedrag is ontwikkeld door CP Nederland i.s.m. gedragsdeskundigen van Amsterdam UMC, Minke Verdonk en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van