Voldoende en goed slapen is een belangrijk onderdeel van de 24-uurs activiteiten, naast regelmatig bewegen enKenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht weinig zitten. Kinderen met een fysieke beperking, zoals kinderen met CP, zijn veelal minder actief, en hebben een verhoogde kans op het optreden van slaapproblemen. Maar liefst 72.2% van de kinderen met CP vertoont minimaal één slaapprobleem dat vaak of altijd optreedt, vergeleken met 46.4% bij typisch ontwikkelende kinderen.

Het Kenniscentrum Revalidatiecentrum Utrecht heeft ‘een 24-uurs activiteiten richtlijn’ opgesteld voor kinderen met CP,  met een ’24-uurs activiteiten checklist’.  Dit is een ondersteuning bij de zorg om de fysieke activiteiten en de slaap van kinderen met CP en hun ouders in kaart te brengen. In dit onderzoek zijn de slaap-uitkomsten van 90 kinderen met CP en een controlegroep van 157 typisch ontwikkelende kinderen en hun ouders beschreven. De meest voorkomende slaapproblemen in beide groepen waren moeite met in slaap vallen en te vroeg wakker worden, welke beiden kenmerken zijn van insomnia. Ook zijn er slaapproblemen die specifieker lijken voor kinderen met CP; zo hebben kinderen met CP vaker last van pijn/ongemak in bed en worden zij ‘s nachts vaker wakker. Daarnaast heeft een derde (33.3%) van de kinderen met CP last van vermoeidheid overdag, vergeleken met 3.2% van de typisch ontwikkelende kinderen.

Ouders van niet-ambulant kinderen rapporteren meer last van slaapproblemen te hebben dan de ambulante kinderen, zowel in het aantal slaapproblemen als in de frequentie van optreden. Met name wakker worden ‘s nachts, pijn/ongemak in bed, en vermoeidheid overdag komen vaker voor bij de niet-ambulante groep. De ouders van de niet-ambulante kinderen zijn vaker ontevreden over de slaap van hun kind, alsook over hun eigen slaap.

Naast slaapproblemen die optreden bij het kind, slaapt ook een grote groep ouders slecht. Een derde van de ouders van kinderen met CP rapporteerde vaak of altijd last te hebben van slaaptekort, vergeleken met een kwart van de ouders van typisch ontwikkelende kinderen. Gezien de impact van slaapproblemen op de gezondheid en het welbevinden van kinderen met CP en hun familie, vraagt deze studie om meer aandacht voor het belang van slaap in de kinderrevalidatie.