Ben je ouder of brus van een kind dat meer zorg nodig heeft door een aandoening? Je staat er niet alleen voor. Schouders is een landelijk laagdrempelig netwerk voor ouders en brussen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het netwerk leidt ouders en brussen op om als ervaringsdeskundige andere ouders en brussen te kunnen ondersteunen. Support die veel naasten van iemand met een beperking kunnen gebruiken.

De ouder-/brussupporters zijn opgeleid door ervaren trainers en worden gekoppeld aan ouders of brussen op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de Vraagouder/brus zich bevindt. Er wordt dus niet gekeken naar de aandoening.

Wil je hier meer over weten? Vraag dan om meer informatie bij Schouders.