Rondom het onderwerp ‘Toegankelijke Politiek’/politieke participatie is Zorgbelang Inclusief, in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gestart met trainingen en bijeenkomsten om over de politieke processen te leren. Na de eerste vijf trainingen schrijven de deelnemers een persoonlijk plan om dromen in de politiek waar te kunnen maken. Ik word met coaching hierin begeleid.  

Dit project start van januari 2021 tot medio 2022. Ik neem hieraan deel dit vind ik ontzettend gaaf! Ik ben benieuwd en ik hoop mij hierin verder te kunnen ontwikkelen.

Woensdag 20 januari 2021 was het dan zover, de eerste cursus van “politieke participatie”. Eind november werd ik op de hoogte gesteld dat ik kanshebber ben voor dit project, tussen veel mensen ben ik gekozen met 27 anderen.

Doel van dit project is het versterken van de politieke participatie door mensen met een beperking. “Mensen met een beperking en “politiek” zijn brede begrippen. Er wordt gestuurd op een grote diversiteit van deelnemers uit vele regio’s.

Waarom zien we weinig mensen met een structurele functionele beperking actief in de politiek? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht dit en wil dit veranderen! Het Ministerie wil mensen met een beperking uitdagen en ondersteunen politiek actief te zijn. Door hun deelname alleen al wordt beleid vaak al meer unclusief gemaakt. Hoe leuk is dat!

Ook was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties aanwezig. Zij gaven uitleg over hun actieplan. Hierin staat onder andere de vraag: Hoe faciliteren we de toekomst? Ook gaven ze uitleg over wat hebben zij de afgelopen jaren al bereikt en o.a. met ervaringsdeskundige hieruit is ook een panel ontstaan. Door het Ministerie is Internationaal onderzoek gedaan. Ook werd er benoemd dat actief zijn op het gebied van een platform ook al actief zijn is, omdat je hierin je ervaringsdeskundigheid deelt, en eigenlijk ook al actief in het leven staat.

Natuurlijk doe ik dit als lid van het onafhankelijke Platform Toegankelijk West Betuwe. Ook is bij dit project een actieve en spontane coach aanwezig. Dit is ook fijn, want je kunt bij hem terecht voor vragen en hulp. Ook werd er van tevoren verteld wat voor soort onderwerpen er tijdens deze cursus centraal staan zodat je hiervan alvast op de hoogte bent en wellicht je vragen of opmerkingen kunt delen. Ik ben wel de jongste, maar dat geeft totaal niet. Leuk om zo’n actieve groep te ontmoeten.

Er komen verschillende onderwerpen tijdens deze cursus aan bod:

• Kennismaking.

• Staatsinrichting.

• Hoe werkt de gemeente.

• Politieke partijen; meedoen en beïnvloeden van besluiten.

Mooie onderwerpen als je het mij vraagt, ook is de bedoeling dat eigen doelen worden opgesteld. Hier ben ik zeker mee bezig. Ook heb ik een digitale werkmap. Aangezien ik met moeite een bladzijden om kan slaan en vroeger in mijn schooltijd ongeveer 10 jaar geleden werd dit altijd voor mij gedaan, tot frustratie aan toe. Ik moest dit maar accepteren, dat ik hier hulp bij nodig had. Nu met de digitale werkmap, ben ik niet afhankelijk en ik kan gewoon zonder moeite de cursus volgen. Ik voel me eindelijk geen ander mens, dit lukt juist nu wel en dit is een heerlijk gevoel!

Ik vind dit ontzettend gaaf om mee te maken, en mij in de politiek verder te kunnen ontwikkelen. Wordt vervolgd….