Een paar maanden geleden vroegen we mensen om ons te helpen bij het onderzoek ‘Slaap en bewegen bij volwassenen met Cerebrale Parese’ door een vragenlijst in te vullen. Dank aan alle 114 volwassenen die dat hebben gedaan!

Dit is erg waardevol voor ons onderzoek. Met deze informatie kunnen we de ervaringen van volwassenen met CP rondom slaap en bewegen in kaart brengen. Zo vergroten we de kennis op deze gebieden, kunnen we deze kennis delen en komt er meer aandacht voor slaap en bewegen binnen de zorg van volwassenen met CP.

In de nieuwsbrief onderzoek Slaap en bewegen delen we de belangrijkste informatie die we hebben verkregen.

Het onderzoek Slaap en bewegen bij volwassenen met CP is van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) en is mogelijk gemaakt door STEPtember 2021.

logo steptember