Ouder worden met CP

Fragment uit de infographic “Wat is burgerschap voor 40+ met CP?”

Deel uitmaken van sociale groepen is belangrijk. Het draagt bij aan wie je bent. Op welke manier willen veertigplussers met cerebrale parese (CP) deel uitmaken van de samenleving? En wat hebben zij daarvoor nodig? Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, revalidatiecentrum Basalt en CP Nederland zijn op zoek gegaan naar antwoorden.

Burgerschap

Wat betekent burgerschap voor veertigplussers met CP en wat hebben zij nodig om burgerschap invulling te geven? Uit het onderzoek ‘Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese’ komt naar voren dat burgerschap voor de deelnemers meerdere betekenissen heeft: Wetten en regelgeving, de rol in de samenleving, het kunnen deelnemen aan en/of bijdragen aan de samenleving, en het gevoel hebben erbij te horen.

Interviewen met behulp van foto’s

In dit project werden negentien veertigplussers met CP geïnterviewd met behulp van Photovoice. Voorafgaand aan het interview namen deelnemers foto’s van situaties, plekken of objecten die voor hen de betekenis van burgerschap weergeven. Deze foto’s waren uitgangspunt voor de interviews.

Video en infographic

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een korte film, een infographic en een verslag. In de korte film ontmoet je Alien. Zij is docent en heeft CP. Alien wil graag een volwaardig burger zijn in deze maatschappij. Wat zij daarvoor nodig heeft is plezier in wat ze doet, maar daarmee tegelijkertijd ook rekening houdend met haar handicap. En vanuit deze gedachte geeft zij vorm aan haar burgerschap en doet ze aan veel leuke en boeiende activiteiten mee.

“Het is mooi om te zien dat goede ondersteuning van volwassenen met cerebrale parese, door aan te sluiten bij hun kennis en context, hen echt helpt het leven te kunnen leiden zoals zij dat willen.”

Sander Hilberink, lector Ondersteuningsbehoeften bij Hogeschool Rotterdam

Met de resultaten willen de betrokkenen bij het onderzoek het thema burgerschap onder de aandacht brengen. Het is noodzakelijk dat gemeenten, beleidsmakers en gezondheidzorgprofessionals burgerschap ondersteunen door onder andere complexe regelgeving te vereenvoudigen en door obstakels in de fysieke omgeving te verminderen. Toegang tot goede zorg en ondersteuning, de gebouwde omgeving en de beleidstafels is nog geen vanzelfsprekendheid waardoor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap urgent blijft. Het doel van dat verdrag is de positie van mensen met een beperking verbeteren.